GUDS ORD ADVARER MOT FILOSOFIER
Kol 2,8 Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus.

POSITIV ELLER SANNHETEN TRO I KJÆRLIGHET?

NÅR DU DELER GUDS ORD BLIR DJEVELEN RASENDE!
Har vi kronet Jesus som eneste veien til Gud og Herre i våre liv, er vi sannheten tro i kjærlighet og vender om fra urett (synd) da er vi Guds medarbeidere og skal en dag bli ønsket velkommen ved himmelens port!

Den ondes tjenere og djevelens eneste våpen mot sannheten er å forvrenge den, utgi seg for å være gud, eller hjernevaske alle sine barn at den som sa sannheten er negativ. De som ikke kjemper mot urett med Guds sverd (Guds ord) i sin munn blir tiljublet og hedret som positive og glade. De får sin lønn av denne verdens gud djevelen.

En Guds mann og kvinne lar seg ikke lure av positivismens tåkehav og måte å tenke på. De lar seg lede av Guds ord og Guds Ånd. Når tiden er inne og Guds folk skal bytte adresse, så vil de høre dette; Du omvendte deg fra det onde, du har vært sannheten tro i kjærlighet! Velkommen inn!

Alle de såkalte positive vil høre dette ved himmelens port; Du har forholdt deg til djevelens udefinerbare tåkehav av positivisme og ikke villet ha med mitt ord å gjøre, du fikk den høyeste stillingen, vant muligens OL gull og besteg det høyeste fjell, men du gjorde urett (synd), vik fra meg Jeg kjenner dere ikke!

Bibelen, sannheten, Guds ord er to unike testamenter fra Gud som også advarer og går i rette med dem som utgir seg for å være Guds medarbeidere. Det er også mange av dem som lever i det samme tåkehav av positivisme som den ugudelige.

Apg 8,21-22 Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. 22 Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt! Åp 2,16 Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd.
Åp 3,19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!

Matt 7,21-27 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett! 24 Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; 25 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke; for det var grunnlagt på fjell. 26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør efter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygget sitt hus på sand; 27 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort!

Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.