I BARNESKOLENS STORE KAMPANJE MOT MOBBING HAR DE GÅTT SAMMEN MED BARNEVERN OG HELSEVESEN OG VISER DENNE FILMEN I 5 KLASSE.
Det forårsaker en total uakseptabel ensidig heksejakt på de tusen hjem. De drar fokuset vekk fra sine egne problemer angående mobbing og urett. Skolen lurer barn som ikke forstår konsekvens til å sladre på mamma og pappa som irettesatte dem.

SINNAMANNS FILMEN BLIR LIVSFARLIG NÅR DEN BLIR BRUKT I EN SKOLEKAMPANJE I BJUGN STIL MOT VÅRE FAMILIER

DET ER UNDERLIG Å SE OVERMOTET I NORSKE SKOLER OG SE FRUKTER AV SOSIALISMENS LÆREBØKER. UTEN NOEN FORM FOR RETTSSIKKERHET FORETAR BARNEVERNET PSYKISK VOLDTEKT AV USKYLDIGE FAMILEIER OG DERES BARN. KONSEKVENSENE AV DETTE KAN BLI DRAMATISKE OG ØDELEGGE HELE FAMILER SOM TIDLIGERE VAR MØNSTERFAMILIER OG FORBILDER.

Søker foreldre rettferdig behandling av sine barn når de er på skolen, får de streng beskjed om at barna må lære seg å tåle urett og lære seg sosial tilpasning. Det er ikke lett å få gehør for at uakseptabel urett også kan være ekstrem i skolen og at enkelte lærere "ser bort" eller ikke eier kjærlighet til den som mobbes.

Samtidig kjører skolen i samråd med barnevern og helsevesen heksejakt på sinnamenn/kvinner i våre familier og "syke barn" som ikke tåler "litt mobbing" i skolen. De viser dertil laget animert film og forklarer barna at de absolutt ikke må akseptere urett i sine hjem. Skolens indre problemer er det lite eller ingen snakk om. Om et barn reagerer på filmen er heksejakten igang.

Foreldre har bare å forstå at det overhodet ikke kan foregå stygg mobbing på skolen. Mens barna samtidig blir opplært til heksejakt på mamma og pappa i sinnamann prosjektet. Barn som etter å ha sett sinnamann filmen utpeker lærere som den grusomt urettferdige blir overhodet ikke tatt notis av.

Jeg har vært i møter med både helsevesen, skolestyrelsen, lærere, barnevernet og PPT i resursgrupper og i interne møter for å få dem til å stoppe denne unyanserte og ensidige heksejakt på barn og foreldre som ikke tåler uretten som foregår i skolene.

Skal skolene være statens verktøy for å bekjempe urett i hjemmene må de sannelig feie for egen dør først, ellers går dette helt av hengslene.