Per Willy Edvardsen og Anni Frimann tilhører det samme husfellesskapet (husmenighet) Vi vil gjerne ha evangeliet ut til folket. Vi besøker også menigheter der vi kan vitne og tale Herrens ord. Ta gjerne kontakt for avtale. Vi ser dette som en glede å dele videre og tar ikke betalt.