Per Willy Edvardsen og Anni frimann synger i Kirkeparken Fredrikstad 27.08.2016. Vi besøker også menigheter og kirker der jeg også kan dele Herrens ord