DJEVELEN BER OM TOLERANSE FOR ALT HAN STÅR FOR.

TOLERANSE OG AKSEPT AV SYND SKILLER OSS FRA GUD!

MAKTER OG MYNDIGHETER, DJEVELEN, HANS HERRER I DENNE VERDENS MØRKE OG ONDSKAPENS ÅNDEHÆR I HIMMELROMMET BER FOLKET INDERLIG OM TOLERANSE OG FORSTÅELSE FOR ALLE ÅNDSMAKTER, URETT OG VEDERSTYGGELIGHETER SOM GJØRES I HANS NAVN.

Og særlig de såkalt høyt intellektuelle og utdannede av denne verdens makter og myndigheter stiller villig opp under toleransens fane.

GUD DERIMOT BER FOLKET INDERLIG OM OMVENDELSE FRA ALL SYND OG ONDSKAP OG TRO PÅ DEN HERRE JESUS, SÅ DE IKKE SKAL GÅ FORTAPT. HAN HATER SYND OG ONDSKAP.
Mange vil under toleransens fane påberope seg Guds grenseløse nåde, tilgivelse og kjærlighet i sitt religiøse sirkus i den Herre Jesu Kristi navn. Men bare et fåtall vil inn i Guds lys og Guds ord og omvende seg fra det onde så de ikke går fortapt.

Den store forskjellen på de som går fortapt og de som blir reddet i Jesus navn, er alle de som lot seg lure til å tolerere og akseptere Guds definisjon av synd og urett. De som ikke hadde eller mistet kjærligheten til sannheten går fortapt i denne kamp.

Ef 6,12-18 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. 14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, 15 Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, 16 og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, 17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord, 18 idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulde bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, for at hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.