FRIHET ER ET LIV DER MAN BLIR BEVART FRA DET ONDE OG HAR EN HIMMEL I VENTE.

UANSETT NEDERLAG ELLER LIVSSITUASJON SÅ STÅR JESUS MED ÅPNE ARMER FOR Å GI OSS ET NYTT LIV

FRIHETEN I KRISTUS JESUS ER UNIK! 
Jeg er så grenseløs takknemlig for at jeg har fått oppleve å se hvem Jesus Kristus er og hvilket frihetstilbud Han har til oss. Å bøye seg for Jesus er å bøye seg for Gud. Man skal bøye seg for sannheten som er manifestert av Gud gjennom Sønnen, Han er veien, Sannheten og livet. Han kjøpte oss fri med sitt blod.

Uansett hva man har gjort eller hvilken livssituasjon man er kommet i, så kan Jesus kjøpe oss fri fra Guds dom over synden.

Menneskeverdet blir gjenopprettet og blir en fødselsgave i det nye livstilbudet. Vi kan legge det gamle bak og strekke oss etter livet. Gud gjør ikke forskjell på folk, de som vil ydmyke seg og starte på nytt kan faktisk få et helt nytt liv. Vi kan ydmyke oss for Gud og bli født på nytt.

Om ingen andre vil tilgi oss, så blir vi da tilgitt av Gud. Vi er elsket og vi er satt fri. Å leve i denne friheten og Guds bevarende makt er et virkelig meningsfullt liv er i sannhet som å bli født på nytt.

Det store spørsmålet når vi er ved veis ende i vår fortvilelse som resultat av et mislykket liv under satans makt; Klarer vi å ta i mot gaven? Klarer vi å ta imot tilgivelsen og reise oss av nederlaget?

Mange har klart det! I fortvilte livssituasjoner der alt håp om forståelse eller tilgivelse uteble forsto mennesket at synden er roten til det onde, de tok mot Guds gave som er Guds nåde gitt ved Sønnen og de ble en ny skapning. Guds tilgivelse ble mottatt på kne fremfor Han som ga sitt liv for oss, Jesus Kristus, den levende Guds Sønn!

Han sa! Reis deg gutten/jenta mi, du tilhører meg nå, nå skal du vandre sammen med meg, lytte til meg og overgi deg til meg og mitt ord og sannheten skal sette deg fri. Du er en ny skapning nå, alt det gamle er borte, se! Alt er blitt nytt! Kom så går vi livet i møte og ingen kan stoppe oss om du holder deg nær til meg sier Herren!

Blir du sliten skal jeg bære deg! Blir du anklaget er jeg din advokat! Blir du motløs og lei skal du få en ny innsprøytning av Den Hellige Ånd, da skal kraft, kjærlighet og sindighets Ånd fylle deg på ny. Kom så går vi! Vi tar en dag av gangen!

Gårsdagen er forbi, morgendagen kjenner ingen, idag hjelper Herren! Kom så går vi! La motløshet og håpløshet bli snudd til lovsang på min vei! Kom så går vi! Vi to skal fryde oss i sammen i dag og for all evighet! Kom så går vi! Å jeg er så glad at jeg endelig fikk kontakt med deg og fant deg, jeg har ventet på deg og søkt deg helt fra du ble dannet i din mors liv, men du har vært så opptatt med alt mulig annet. Endelig hørte du min milde røst! Kom mitt barn, la oss vandre mot målet som er himmelen, du er fri! Kom la oss gå noen skritt så skal du se, du er min! 

Joh 3,16-18 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. 18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Matt 11,28 Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! 

I GUDS HENDER

Jes 49,15-16 Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer sig over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg dig. 16 Se, I begge mine hender har jeg tegnet dig, dine murer står alltid for mig. 

Kommentarer

26.07.2015 18:51

Ingunn Sylvi Tysse

Tusen takk , Jesus !