DEN DYREBARE KRONE! ARVERETTEN TIL GUDS RIKE OG EVIG LIV HOS GUD

Den er verd å kjempe for! Den er verd å lide urett for! Den er verd å bli forfulgt for! Den kan ikke sammenlignes med noen jordisk skatt og må tas vare på fremfor alle ting!

Den vinnes ved å ydmykt bøye seg i støvet for den Herre Jesu Kristi navn og bekjenne at Han er Guds sønn, veien, sannheten og livet! Den tas vare på ved lydighet eller ydmykhet for Herrens ord og Guds Ånd! Guds kraft, kjærlighet til sannheten, rettferdighet, salighet og fred i den Hellige Ånd er vårt våpen! Korset er vårt seiersmerke!

SÅ SIER HERREN;
Matt 5,3-12 Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres. 4 Salige er de som sørger; for de skal trøstes. 5 Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet; for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud. 9 Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12 Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

Åp 3,11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone!