DU TILLATER GJERNE AT DJEVELENS BASUNER OG ONDE MAKTER SPRER SITT BUDSKAP UHINDRET, MEN HVA MED GUDS PROFETER?

PROFETENE STO I BYPORTEN ELLER DIT GUDS ÅND BA DEM Å GÅ OG DE ROPTE UT VE OVER SYND OG URETT.

Folket ble rasende, særlig de som var i ledende posisjoner hos makteliten hos myndigheter og i templer. Profetens røst har skjelden blitt tatt imot med takk, men det har skjedd.

Jonas prøvde å undra seg den Allmektige Guds marsordre men det gikk dårlig. Det ble til slutt som Gud ville og Jonas fikk en lærepenge han aldri ville glemme. når Jonas først kom til Ninive så ble han faktisk mottatt og han fikk dele sitt budskap om at byen måtte vende om fra sin onde ferd og byen ble spart. Byen ble reddet fra Guds vrede over synden og uretten som herjet byen fordi innbyggerne kledde seg i sekk og aske og vendte om.

Finnes det profeter i vår tid som har fått ordre av Gud til å rope verop over synd og urett? Ja! Det gjør nok det kjære venn og jeg vil anbefale folket og ta dem godt imot. Om så bare ved å støtte dem med et glass vann fordi dem er profeter, så skal vi bli velsignet.