MENNESKER SOM FORNEKTER AT DET FINNES EN ÅNDELIG VERDEN ER LURT

Gud er Ånd! Han sendte sin Sønn til denne verden. Jesus Kristus er Gud åpenbart i kjød. Han ble sendt hit for å redde oss fra åndsmakter, fra satans åndehær og denne verdens herrer.

Vi kunne sette mange navn på ånder. Vi ser dem og hvordan dem herjer i menneskers liv. Arvesynden er åndsmakter som videreføres i slektsledd og det er bare Sannheten som kan sette de inntatte fri. Jeg skrev Sannheten med stor bokstav for Jesus er veien, Sannheten og livet. Han er eneste veien (forbindelsen) til Gud. Ingen kommer til Faderen uten gjennom Sønnen.

Jeg kunne skrevet mange ting for å belyse dette mye sterkere ut fra Guds eget ord men det kan du lese om selv om du vil. Poenget mitt er at Gud gjør ikke forskjell på folk, alle kan bli satt fri fra plager. Det er sannheten som setter mennesket fri. Ikke bare sannheten om hva som binder mennesket under åndsmakter og ondskap, men sannheten om Guds egen Sønn Jesus Kristus som har makt til å løse og sette i frihet fra en hver synd, åndsmakt eller sykdom.

Matt 4,23 Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet blandt folket,

Matt 10,1 Og han kalte sine tolv disipler til sig og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet.

Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulde bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, for at hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

Joh 1,12-13 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

SLIK SKAL DERE BE

Matt 6,5-15 Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn. 6 Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare. 7 Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. 8 Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham. 9 Derfor skal I bede således: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; 10 komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; 11 gi oss idag vårt daglige brød; 12 og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; 13 og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

 

JESUS AVSLUTTER UNDERVISNINGEN OM BØNN MED Å FORMANE OM ET TILGIVENDE SINN;

14 For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal eders himmelske Fader også forlate eder; 15 men dersom I ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke eders Fader forlate eders overtredelser.