Paulus’ andre brev til Tessalonikerne
Kap.2.
10. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst.
11. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
12. for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.

Med disse kraftig advarende ord skal jeg for alle tiders evighet begrave spørsmålet om hvor du var når Oddvar Brå brakk staven!

Jeg vil heller innføre spørsmålet:

«Fikk du være med når Jesus hentet alle sine hjem?»

For å kunne svare på dette spørsmål så må du se ned i hjertet ditt!
Hva ligger nedlagt der? Hvor høyt elsker du sannheten? Hva er du villig til å ofre for å finne den? Er den vanskelig å finne? Burde du ta deg tid til å finne den?
Hvor store er konsekvensene hvis man ikke bryr seg om sannheten?

Still deg selv disse kritiske spørsmål min kjære venn! De kan komme deg til redning!

Det har seg slik at Bibelen forteller oss at regnskapet for ditt liv snart skal leveres inn!
Revisorenes revisor skal snart gå igjennom og godkjenne regnskapet ditt!
Hvordan ser ditt regnskap ut? Har du vært snill og god og gjort mange gode gjerninger? Har du vært flink og nesten sluttet å banne? Kjøper du nesten alltid lodd og prøver å støtte andre for å være snill? Kanskje du i kraft av å ha gjort alt dette føler at du er snill og god og himmelen verdig?

Min venn! Det holder dessverre ikke mål! Når anskriket lyder så vil du stå igjen med skjegget i postkassa!

Du må innse at du er en synder som fattes Guds nåde! Du må åpne opp hjertedøra di og be Jesus om å komme inn og ta bolig der! Du må be han om å rense deg ren med sitt blod!
Du må be om å få begynne på nytt! HAN har kraft til å rense deg ren og gi deg ett nytt hjerte! Du vil kunne få begynne HELT på nytt igjen! Ren og rettferdig og himmelen verdig!
Det eneste du må gjøre er å ta imot tilbudet som faktisk er helt gratis!
Når vi går over fra å være ett barn under tilregnelig alder til å tre over i de ansvarliges rekker så blir vi alle fra Gud utstyrt med en gratisbillett til himmelen! Men denne billetten løser seg ikke inn selv! Vi må selv ta ansvaret for å løse inn denne billetten! Dette kan enkelt gjøres DER DU ER AKKURAT NÅ! Se på vedlagte bilde i denne sak! Se han inn i øynene og ta imot hans utstrakte hånd! Ser du? Han strekker ut sin hånd for å ta imot billetten din! Ingen kjenner morgendagen og billettens gyldighetsdato! Benytt derfor anledningen idag min venn!

HVA VELGER DU? VIL DU GI HAN DIN BILLETT?

La innledningens ord få STOR plass i hjertet ditt! Det er sannheten som setter deg FRI! Mist ALDRI denne kjærligheten, for da vil du tro løgnen og du vil gå fortapt!

Ååååå takk og lov og pris!
JESUS! Velsign kraftig den som fortsatt leser budskapet du i dag har lagt på mitt hjerte! La deres øyne fylles med tårer slik som mine øyne nå fylles! La deres hjerte komme i kraftig syndenød slik at hjertedøren åpnes for deg Jesus! Gå dem i møte Jesus og la deres hjerte fylles med en kjærlighet til deg som sprenger alle skalaer! Takk Jesus for at du hører når vi ber!

Johannes 3:16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.