DEN LEVENDE TRO

Vil du vite hvorfor den kristne troen skiller seg fra ALLE andre trosretninger?

For å gi mitt svar på dette viktige spørsmål så trenger jeg litt spalteplass, men jeg vet at det er kun de som har stor plass i hjertet sitt som gidder å lese mitt stoff uansett, så dette er til deg med stort hjerte min venn!

Når slike spørsmål skal besvares, så blir det naturlig for meg å fortelle fra mitt eget liv og hvordan jeg har opplevd at disse ting fungerer! Jeg har lært så mye de 2-3 siste årene som jeg har lyst til å fortelle om og forklare litt nærmere! Mye blir repetisjon fra tidligere skrevne ting, men dette blir en ny og viktig setting å plassere disse tingene inn i, for at folk skal forstå hvordan en levende tro fungerer!

De fleste «ikke» frelste og sikkert mange frelste også, tror at det å være kristen betyr at man minst en gang i uken må sitte i en forsamling og høre på en eller annen prest, pastor, forstander, foredragsholder eller en annen form for formidler som deler ord og tanker fra Guds ord Bibelen! Mange tror at man bare skal sitte der å bli hjernevasket med det som formidles fra talerstolen og at man bare skal legge seg inn under «maktapparatet» uten å bruke eget hode! At man kun skal være en sau som blindt følger sin gjeter!

Slike «kristne» opplever svært ofte en DØD tro og blir ofte SVÆRT skuffet! Enten over misbruk og manglende kjærlighet eller andre overtramp fra maktapparatet eller medsøstre/medbrødre i forsamlingen man er med i! Slikt kan gjerne føre til splittelse og uro i forsamlingene og Guds ord blir ikke levende, vekkelsen holder seg borte og det blir kun den «harde kjernen» igjen som prøver å holde liv i «apparatet» sitt!

Det slike forsamlinger ofte mangler, er en «ekte hyrde»! En som er innsatt av Gud! Alt for mange menigheter styres av maktsyke mennesker med spisse albuer og en total mangel på kjærlighet og dømmekraft! Noen ser på «sin» menighet nesten som sin «egen bedrift» hvor alle som er med i menigheten blir sett på som «tjenere» for denne bedriftseieren! Noen slike «bedriftseiere» tenker at jo større og flottere «bedriftsbygget» blir, jo større vil «tjener» skaren bli! Få inn litt forskjellig lys som kan blinke og lage disko stemning og gjerne en røykmaskin eller 2 som kan skape mystikk og magisk stemning! DA blir det garantert vekkelse og enda flere man kan få inn til å holde liv i «bedriften»! 

Nei!

Kjenner jeg blir kvalm av slikt! Ett menighetsbygg skal ikke rigges som en kino eller konsertscene! Jeg tror hvis Jesus hadde kommet spaserende inn, så ville han røsket ut dette utstyret og kastet det rett i søpla og han ville fjernet den første benkeraden, slik at det blir plass i lokalet så folk kan få muligheten til å sette seg på kne! Dette kan det nemlig være behov for når forkynnelsen er rett og sønderknuselsens ånd flytter inn og tar bolig der! Da blir det liv i leiren og heiaropene innfor himmelen vil bli mange!

Men slike ting vil man ikke oppleve med mindre menigheten styres av en ekte HYRDE som har sin sak i orden med Gud! En «ekte» hyrde for menigheten tukter sin menighet med ett hjerte som er sannheten tro i kjærlighet! En «ekte» menighet skal være sannhetens støtte og grunnvoll! Menighetens ledelse skal fremfor alle ting være opptatt av sannheten og HELE Guds ord skal brukes til tukt og frelse, ikke bare det som klør folk i øret! Jeg mener at blant de viktigste oppgavene til hyrden er å gjøre seg selv liten og Jesus desto større! Alle menighetsbarna bør med hyrdens hjelp utrustes til selv å stå sterkt på egne bein i forhold til den levende tro! Da vil den enkelte kunne klare seg selv bra i andre settinger og om man plutselig for en periode må stå alene uten sin meninghet!

Jeg har vært innom flere menigheter hvor dette dessverre har vært mangelvare, så de siste 6 årene har jeg kun deltatt på spredte møter en sjelden gang innimellom! Misforstå meg rett! Det er fullt mulig at det finnes flotte forsamlinger og menigheter i mitt lokalmiljø som jeg ikke har funnet! Jeg skal glatt innrømme at jeg heller ikke har vært på leting, for Jesus er allikevel med meg hver eneste dag, akkurat der jeg befinner meg!

Årsaken til dette er fordi at vi kristne har en LEVENDE TRO! Vi har en Jesus som kan sammenlignes med ett fossefall som ALDRI stopper opp! Det levende vann som Jesus gir oss, er for oss en kilde til evig liv!

Vi har ikke en død tro som f.eks. Muslimene eller Jehovas Vitner har! Her skal man memorere og leve etter «menneskeskapte» regler som mer ligner ett fengsel eller en fangeleir! De som prøver å unnslippe har egentlig ikke lenger livets rett og skal enten helst drepes eller minimum fryses ut om man stiller spørsmål eller ønsker å trekke seg ut!

Når jeg skal beskrive denne «LEVENDE TROEN» som jeg er så heldig å få lov til å være en del av, så kan jeg kun bruke mitt liv og mine opplevelser som eksempel! For disse vet jeg er sanne!

Mange tror at de som er såkalt «superkristne» og mange av mine bekjente vil sikkert peke på meg å si at han er sånn «super kristen»! Mange tror at vi kun sitter og leser Bibelen og skal innrette oss etter en masse regler som står der! At vi må si ifra oss vårt eget liv osv…

Det er helt feil!

Vi kristne har en levende tro som fortoner seg på den måten at om vi gir plass til Jesus i hjertet vårt, så er han tilgjengelig 24/7 og vi kan kommunisere med han akkurat når vi vil! Det er HELT opp til oss selv!

Det som er vårt problem er at vi sjelden eller aldri tar i bruk disse mulighetene, MANGE vet ikke disse ting! Hovedproblemet vårt er at vi ikke har tid til å utøve vår tro på den måten som den er tiltenkt! Vi har det for hektisk eller så er det alltid noe annet som tar vår oppmerksomhet! I mitt tilfelle er TV’en en stor tidstyv! Veldig mange av mine ledige timer brukes foran denne og da kobles hodet ut og man lar tiden bare fly i vei frem til man MÅ legge seg….

MEN!

De siste 6 årene som jeg har vært alene som alenefar til mine 2 døtre og uten fast menighetstilknytning, har jeg fått testet ut denne levende troen på en helt ny måte! Siden jeg er en person som i utgangspunktet dessverre ikke klarer å sitte å lese bøker, i hovedårsak fordi jeg blir så trøtt! Så blir det ikke til at jeg leser noe særlig i Bibelen heller! Kanskje har jeg lest hele Bibelen 2-3 ganger til sammen i løpet av mitt liv og det kan gå måneder mellom hver gang jeg åpner min Bibel! Men jeg må legge til at jeg hører på mye forkynnelse av Guds ord via møter avholdt rundt omkring i verden via livestream. Jeg ser ofte bibelsitater og jeg får inn Guds ord på mange andre måter enn å selv sitte med boken foran meg.

Og nå kommer jeg inn på hvorfor min tro er levende! Det er fordi jeg har satt av en stor plass i hjertet mitt og jeg har invitert Jesus inn og jeg har også sagt at han skal få være Herre og Mester i mitt liv! Han skal få være min «hyrde», han skal få være min rådgiver!

Fremfor alle ting har jeg forsøkt å koble mitt hode og hjerte sammen, slik at det til enhver tid er en forbindelse mellom disse! Det er her mye av den store hemmeligheten ligger! Jeg bor i mitt hode og Jesus bor i mitt hjerte! Uten en kobling imellom kan det ikke kommuniseres!

Den andre store hemmeligheten som må på plass for å få en levende tro er at man MÅ HA KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN! Hvis man ikke er opptatt av å finne ut hva som er sant og rett så oppnår man INGEN direkte kommunikasjon med Jesus på den måten som jeg har gjort!

Hvis jeg skal kunne forklare denne levende troen fullt ut, så må jeg gi noen eksempler som illustrerer og forklarer hvordan dette fungerer!

Jeg har lenge gått og vært bekymret fordi jeg har mange rundt meg som ikke er frelst og jeg blir mer og mer bekymret for disse for hver dag som går, dette fordi jeg lenge har følt i mitt hjerte at Jesus gjenkomst nærmer seg! Jeg har også syntes det er vanskelig å gi en god nok forklaring til folk som lurer på hvorfor jeg tror på det jeg gjør!

Jeg har derfor sendt ned til mitt hjerte ett spørsmål til Jesus om det er mulig for han å forklare meg min tro på en «logisk» måte! Sånn at jeg med logikk kan forklare andre hvorfor jeg tror på Gud og skaperverket og Bibelen osv….. Jeg sa bare helt enkelt! Kjære Jesus! Undervis meg og vis meg logikken om denne finnes!

Noen dager etter mens jeg puslet med noe forefallende arbeid i min leilighet, dukket det bare plutselig opp ett spørsmål i mitt hode. Dette spørsmålet var det ikke Ketil som stilte! Spørsmålet var:

Har du en sjel gutten min?

WOW! Tenkte jeg! Hva skjer nå?

Det var jo egentlig bare en ting for meg å gjøre! Det var å starte prosessen med å analysere og finne ett godt svar på dette spørsmålet! Etter noe grubling ble min konklusjon at om jeg ikke hadde en sjel så ville jeg gått rundt som en zombie! En levende kropp som det ikke bor noen i! For meg ble svaret at det er sjelen min som definerer hvem jeg er som menneske og det er derfor man bruker uttrykket «inni er vi alle like» og for meg er det eneste logiske svaret at alle mennesker har en sjel og at det er denne som gir den fysiske kroppen liv og meningsfullt innhold! Dette var de svar jeg ga Jesus tilbake på spørsmålet han serverte meg!

Så gikk det noen dager….

Plutselig dukket det opp ett spørsmål igjen….. Det lød: Inneholder sædcellen en sjel?

HÆ!

Hva er det for ett spørsmål å stille? Jeg begynte med det samme å le, for det var ett så komisk spørsmål som jeg aldri i min villeste fantasi kunne klare å få meg til å stille selv!

Men!

Igjen måtte jeg gruble litt på dette spørsmålet, men ikke like lenge som på forrige spørsmål!

Min ganske raske konklusjon var at en sædcelle selvfølgelig og naturligvis ikke inneholder en sjel, for som mann så vet jeg jo at i løpet av livet så byttes jo disse ut fortløpende og det produseres jo stadig nye! All sunn fornuft og logikk tilsier jo at det ikke går en sjel tapt hver gang disse cellene forlater kroppen! Så mitt svar til Jesus på dette spørsmål var ett soleklart, NEI!

SÅ!

Kom min beste venn plutselig med ett nytt overaskende spørsmål og det var bare en dag eller 2 etter forrige spørsmål!

Hva med kvinnens egg da, gutten min! Inneholder dette en sjel da?

Med den undring og konklusjon jeg kom frem til på forrige spørsmål, så konkluderte jeg raskt med at kvinnens syklus fører også til en stadig utskiftning av disse egg! Det er derfor verken logisk eller fornuftig om det forsvinner en sjel ut i ingenting hver gang disse skiftes ut i kroppen, så igjen var mitt svar til Jesus, NEI!

Sluttet det nå å komme spørsmål?

NEI!

Det skulle gå noen dager og plutselig slo neste spørsmål ned i mitt hode som en BOMBE!

Ja, gutten min!

Hva blir det "logiske" regnestykket med sjelen da?

Hæ!

Skal du teste meg med mattespørsmål nå? Jeg som hatet matte på skolen!

Etter noen minutter mens jeg tok det nye spørsmålet innover meg, så «søkk det bare ned i meg»!

OJ!

Dette er jo akkurat dette svaret jeg har vært ute etter!

Plutselig ser jeg det "logiske" regnestykket på dette med sjelen vår!

Sædcelle (0 sjel) + kvinnens egg (0 sjel)  =  menneske (1 sjel)

0 + 0 blir jo 0!

I dette øyeblikk går det opp for meg hvilken fantastisk Jesus jeg har i livet mitt!

Hans evne til å undervise er bare fantastisk! Her viser han meg at en sjel UMULIG kan være menneskeskapt! Jeg har jo allerede konkludert med at vi mennesker MÅ ha en sjel for å fungere og at det er denne som gir kroppen vår liv!

Når jeg i tillegg fletter inn ting jeg selv husker å ha lest i Bibelen om at Gud kjente oss før vi ble formet i mors liv, så gir disse Bibelske ord meg nytt innhold, dybde og mening!

Jeg vet jo også at det står noe i Bibelen om at 1 sjel er mer verdt enn hele verden, men hva menes egentlig med dette? Etter at dette spørsmålet kvernet litt rundt omkring i hjertet mitt, så dukket plutselig dette spørsmålet opp!

Hvor mye fra verden får du med deg når sjelen din hentes hjem til himmelen?

Selvfølgelig!

Selv om jeg har ervervet meg ALT gods og gull og andre verdier som denne verden kan skrape sammen, så får jeg ikke med meg NOENTING av dette til himmelen! Dette er jo den direkte forklaringen på hvorfor vår sjel er mer verdt enn hele verden! Bibelens påstand er sann og den er LOGISK!

Da får plutselig rådet som jeg vet finnes i Bibelen om å samle meg skatter i himmelen, en helt ny betydning!

Resten med å forstå hvordan sjel henger sammen med ånd og kropp for at vi i Guds bilde skal bli fullkommen, kom raskt på plass! Vår ånd velges med vår frie vilje og den definerer hvordan vi velger å leve våre liv! Inviterer man inn Den Hellige Ånd i livet sitt, så lever man ett evig liv med Guds klargjorte paradis som endemål! Velger man IKKE DHÅ inn, så har man automatisk verdens ånd i hjertet sitt og den leder oss til fortapelse!

Dette min venn!

DETTE ER EN LEVENDE TRO I PRAKSIS!

JESUS må bare oppleves!!!!! Han er FANTASTISK!!!!!!

Skal ikke fortelle om alle gangene jeg føler at jeg har blitt urettferdig behandlet og som jeg i mitt hode har fått lyst til å ta igjen ondt med samme mynt, men som Jesus har stoppet meg!

Sånn skal vi ikke gjøre gutten min! Gjør si og så i stedet! Når du velsigner de som forbanner deg gutten min, så samler du deg skatter i himmelen som INGEN kan ta fra deg!

De fleste ville kanskje stoppet der!

MEN!

Det kan ikke jeg gjøre!

Dette er fordi jeg har stilt min Jesus flere viktige spørsmål som jeg må dele med dere!

Jeg har også i mange år grublet over hva Jesus mener med at vi skal løfte opp vårt kors og følge han! Dette er også ett spørsmål som har sirkulert rundt nede i mitt hjerte og som jeg over en periode mottok undervisning om!

På samme måte som det med sjelen så dukker det opp spørsmål som jeg grunner over og prøver å sette i sammen sanne og logiske svar på!

Som f.eks. at jeg plutselig begynte å lure på hvordan man kan finne ut hva som er sant!

Når sannheten er så viktig for oss, hvordan henger ting sammen og hvordan kan vi mennesker selv klare å avgjøre om noe er sant eller ikke?

VEL! Det første jeg tenkte er at vi mennesker har ett informasjonsmottak, dette er i all hovedsak våre ører og våre øyne! Min raske konklusjon er at om vi benytter begge ører vil vi kunne få inn begge sider av en sak, for det kan være ett viktig poeng! Om syns informasjon samles inn igjennom ett eller 2 øyne utgjør nok ingen forskjell, men ting man selv har sett vil for alle oppleves som sannhet!

Men etter å ha tenkt og grublet lenge over disse ting så ble min konklusjon at øyne, ører, frontlappen, resten av hjernen og hjertet MÅ kobles sammen i en slags symbiose! For disse ting henger sammen! Helt avgjørende for å finne sannheten er at man MÅ ha sannhetens ånd i sitt hjerte! Det er en av Den Hellige Ånds aller viktigste oppgaver! Han hjelper oss å dømme rett! Alle hjerteskrik etter sannhet vil bli besvart om man har DHÅ i sitt hjerte!

Ganske kort tid etter at denne symbiosens sannheter hadde senket seg i mitt hjerte, så gjestet det som må ha vært Jesus meg på mitt soverom midt på natten mens jeg sov!

Jeg ble vekket og gjort oppmerksom på at «noen» gjestet mitt hus!

De vakreste øyne utstrålende en skinnende skjønnhet som ingen kan forstå, ble mitt blikkfang! Så åpnet munnen seg og følgende ord møtte meg! (Slik jeg husker det…)

For å løfte opp sitt kors og følge meg, så må man gjøre dette!

Deretter løftet han sin hånd opp mot sitt ene øre! For så å sakte føre sin hånd forbi nesen og bort mot sitt andre øre! Deretter førte han hånden sin tilbake og stoppet ved nesen! For deretter å løfte hånden opp mot sin hjerne! For deretter å senke hånden sakte nedover forbi nesen og til munnen, hvor hånden stoppet opp i en slags «kunstpause» mens han smilte, før hånden sakte gikk rett nedover mot hjertet hvor den stoppet opp!

Fra den vinkelen han sto dannet han ett PERFEKT KORS for meg med sin hånd!

Dette ble for meg en de aller STØRSTE opplevelsene jeg har hatt i mitt liv og de som har lest mitt vitnesbyrd vet at jeg har opplevd en del!

Snakk om å åpenbare sine hemmeligheter for meg! Jeg har ALDRI hørt noen gi en slik beskrivelse av hva Jesus mener med å løfte opp sitt kors og følge han!

Men dette er jo også LOGISK!

Skal vi følge han så må alle våre informasjons organer være tilknyttet han og det kan kun gjøres ved at vårt hjerte kobles på slik han viser oss med det tegnede kors!

Tenk hvilken verden vi ville hatt om alle hadde sin munn tilknyttet ett hjerte hvor Jesus er herre og mester! DA ville vi fått ett hyggelig sted å være!

Denne seansen og opplevelsen var rett og slett helt og fullstendig fantastisk og en mektig «øye åpner» FOR en visdom denne mannen innehar!

FOR EN MEKTIG JESUS VI HAR!!!!!!!!

Det var også i denne sammenheng at det plutselig dukket opp noen ord i mitt hode som jeg bare måtte finne ett ark i full fart, slik at jeg fikk skrevet de ned! Det lød slik:

«VISDOM DANNES NÅR FORSTANDEN MØTER OG SMELTER SAMMEN MED SANNHETEN!»

Disse ord ligger det dybde i! Jeg kunne ALDRI klart å formulere en slik setning, men jeg oppfattet dette som en oppmuntring til meg om å fortsette min kamp for å fremme sannheten i alle ting! Og at jo mer man søker sannheten, jo «visere» blir man!

Min Jesus slutter ALDRI å imponere og motivere meg! Når jeg ser tilbake de siste 6 årene hvor Jesus gradvis har fått større og større plass i mitt liv, så ville jeg ikke byttet bort denne mannen for alt i verden! Takk og lov og pris for at du er i livet mitt, Jesus!!!

Kanskje burde jeg stoppet nå!

Men NEI!

Nå kommer det noe som er ENDA VIKTIGERE!!

Så HENG PÅ litt til! 

Min levende tro har vist meg flere mektige og viktige ting!

 

Nå passer det at du henter deg ett glass vann og tar deg en slurk av dette før du leser videre!

 

Jeg har under hele min oppvekst fått høre at Jesus snart skal komme tilbake og jeg har også hørt at den generasjonen som opplever at jødene får tilbake sitt hjemland Israel, skal få oppleve at Jesus kommer i skyen for å hente sine hjem til himmelen!

Disse ting har i de senere år blitt mer og mer viktig for meg i mitt indre! Derfor valgte jeg for en tid tilbake å stille Jesus følgende spørsmål:

Hvordan definerer du en generasjon, Jesus?

Her skulle det gå ganske lenge før jeg fikk mitt svar og det kan jeg takke meg selv for…. Jeg leser jo alt for sjelden i min kjære Bibel!

En dag for ikke alt for lenge siden setter jeg meg i min soffa og strekker meg etter min Bibel som aldri er langt unna! Jeg slår tilfeldig opp og havner i Salmene! Og fokuserer meg frem til nærmeste kapittel som var 90! Jeg startet da å lese fra vers 1 og utover…..

Når jeg kom til vers 10, så datt nesten hjertet mitt ut av kroppen!

DER STO JO AKKURAT DET JEG HAR LENGTET ETTER Å FÅ VITE!

Det er jo AKKURAT slik en levende tro er! Så lenge vi vil åpne vår Bibel, så vil han vise oss hvor ting står! Han vil åpenbare ting for oss og vi får vite langt mer enn vi har vett til å forstå!

Salme 90, vers 10 lyder slik:

Vårt livs dager er sytti år, og når styrken er stor, åtti år.

Hadde jeg kun fått disse ord lest opp ville jeg raskt konkludert med at dette er Guds definisjon på en generasjon, men når jeg vet at noen i den gamle pakt ble mange hundre år gamle så er det godt å vite at disse ord fra salmene er hentet fra den nye pakt! Det var heller ikke jeg som satt meg ned for å lete konkret etter noen svar, men dette er Herrens måte å vise oss veien frem til de svar vi søker! Derfor er jeg 100% sikker på at dette er Guds definisjon på en generasjon målt opp imot mitt spørsmål rundt dette tema!

Siden Jesus tidligere utfordret mine mattekunnskaper, så tenkte jeg at denne gang så skal jeg sette opp ett regnestykke selv! For jeg vet jo allerede deler av min lille ligning, for jeg vet at jødene fikk tilbake Israel i mai i 1948!

Hadde det kun stått i salme 90 vers 10 at vårt livs dager er 70 år, så kunne jeg jo bare satt opp følgende regnestykke:

1948 + 70 = 2018

Men siden det også står at vårt livs dager kan være 80 når styrken er stor, så må man sette opp ett regnestykke til som blir som følger:

1948 + 80 = 2028/2029 (Man er 80 frem til man runder 81)

Dette 10/11 års spennet stemmer nok ganske bra når man ser verden over ett! Gjennomsnittlig leve alder kan nok være mellom 70 og 80 år! Så for meg høres dette logisk og sant ut!

Men!

Når man lar disse 2 nye årstallene synke ned i hjertet, så senker det seg også ett STORT ALVOR!

Jeg vet jo allerede fra før at ABSOLUTT ALLE de profeterte hendelsene Bibelen forteller om og som skal skje før Jesus kan hente oss, har skjedd AKKURAT slik Bibelen forteller om! Dette er beviste historiske FAKTA!

Det jeg nå med Bibelens sannheter har avdekket, er jo intet mindre enn tidsfristen som Gud selv har gitt for å hente sin menighet hjem til himmelen! Det er en dato i MAI i 2029!

Dette er tidsfristen som Gud selv har satt på sine løfter og som hvem som helst kan lese seg frem til i Guds ord hvis man stiller seg selv de riktige spørsmålene!

Jeg har aldri hørt noen fortelle om det jeg gjør i denne tekst, så jeg følger ingen andre enn de åpenbaringene som Jesus har gitt til akkurat meg i denne sammenheng!

Hadde jeg ikke vært 100% trygg på at det er Jesus som har undervist meg om dette så ville jeg ALDRI ha våget å gå ut med dette! I tidligere tider ville man kanskje kunne blitt steinet for å gjøre det jeg nå har valgt å gjøre med mitt liv!

Når denne sannhet om endetidens snarlige komme får fotfeste rundt omkring, så burde verdens største VEKKELSE brutt ut og man burde søke ned på sine knær i enhver krik og krok på vår klode! Alle burde gjøre seg ren og rettferdig og himmelen verdig!

Men når jeg ikke engang får respons blant mine nærmeste venner, så sniker sannheten seg inn over mitt hjerte…….

Guds ord Bibelen forteller meg sannheten om hvordan tilstanden skal være i de siste dager!

MANGE skal miste kjærligheten til sannheten, de skal sendes i kraftig villfarelse, slik at de tror løgnen og går fortapt!

Hjertet mitt gråter, når alvor og konsekvenser åpenbares der!!!!!!

Mot slutten blir det nå EKSTREMT VIKTIG å flette inn ett noen VIKTIGE tilleggsopplysninger!

1. Jesus kan hente oss akkurat når som helst! Det kan faktisk skje i dag! Det er INGENTING vi venter på som må skje før dette kan bli en realitet! Skal du være sikker på å få bli med når han åpner Himmelens sluser for opprykk så må du ta ditt valg AKKURAT NÅ!

2. Det finnes slik jeg har blitt kjent med Guds ord, en åpning for at også jødene skal få oppleve at Messias kommer tilbake og setter sine føtter på Oljeberget innenfor denne generasjons grensen. Siden Jesus skal feire ett 7 år langt bryllup med oss som hentes hjem til himmelen, vil man da måtte trekke fra 7 år på den totale fristen som er mai 2029 og man kommer da til mai 2022 som fristen da må være på opprykket! Kanskje finnes det rom for flere tolkninger rundt disse ting og jeg skal ikke påstå at jeg sitter på fasiten på alle disse ting! Men en ting vet jeg, og det er at siste frist er i mai 2029!

3. Gud forteller oss krystallklart i sitt ord om at INGEN kjenner nøyaktig dato og klokkeslett for når Jesus skal få lov å hente sine hjem til himmelen! Ikke engang Jesus vet dette! Han skal av sin far få beskjed om at NÅ! Nå! Min kjære sønn, skal du få lov å hente våre hjem! Først da vil han gjøre sin fars vilje! Dette skal komme på ett tidspunkt hvor det skal oppleves som en tyv kommer om natten! INGEN skal få oppleve å stå klar på trappa med reiseveska i hånda når dette skjer! Vi oppfordres også sterkt i Guds ord om å ikke bruke tid på å lete etter denne nøyaktige datoen, for disse opplysninger FINNES IKKE NOE STED Å BLI FUNNET!

4. Har du en menighet som fungerer slik Jesus vil, så pris deg lykkelig og ta godt vare på alle rundt deg der! Er du i en menighet som styres som en bedrift, så lever inn din oppsigelse og hent det levende vann direkte fra kilden selv på egenhånd! Det vil for noen kunne bli en redning og for andre en stor opptur! Jesus svikter deg aldri! Ikke en gang om du er HELT ALENE! Sett deg på hans fang og ta armene rundt han og hold deg godt fast og slipp aldri taket! 

Med disse viktige sannheter definert og fortalt vil jeg derfor fullføre min kraftige advarsel til alle jeg ELSKER!

SØK JESUS MENS HAN ER Å FINNE IGJENNOM DEN HELLIGE ÅND!

GJØRES IKKE DETTE FØR HAN HENTER SINE HJEM TIL HIMMELEN VIL DU FÅ OPPLEVE TIDEN SOM KAN BESKRIVES SOM «HELVETE PÅ JORD» eller TRENGSELSTIDEN som det står i Bibelen!

Slik har MIN JESUS gjennom en LEVENDE TRO undervist meg om sitt ord og sitt snarlige komme! Denne LEVENDE TRO kan dyrkes der du sitter mutters alene i skogen eller på alle andre steder! Du er ikke avhengig av NOE eller av NOEN til å få ditt personlige forhold til vår frelser JESUS KRISTUS! Han vil ELSKE å ta bolig i ditt hjerte, men det er ditt ansvar å invitere han inn!

Vær derfor ikke blant de som mister kjærligheten til sannheten, for de skal sendes i kraftig villfarelse så de tror løgnen og går fortapt! Ta derfor denne Herrens tjeners formaning og advarsler på alvor! Ta ditt valg i dag og la Jesus få bli din opphavsmann og fullender! La han fylle hjertet ditt, slik mitt hjerte har blitt fylt! La han komme din skrøpelighet til unnsetning, slik som han har gjort hos meg! La han som ER VEIEN, vise DEG veien til himmelen! La din tro bli levende i ditt hjerte! Det vil du ALDRI ANGRE PÅ MIN VENN!

Takk og lov og pris JESUS for at du ALDRI svikter ditt folk!

Ååååååååååååååååååååååååååå SOM JEG ELSKER DEG JESUS!!!!!!!!